User Tools

Site Tools


0021-sejny-la-gi

Sejny là một thị trấn thuộc huyện Sejneński, tỉnh Podlaskie ở đông-bắc Ba Lan. Thị trấn có diện tích 4 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 5707 người và mật độ 1271 người/km².[1]

0021-sejny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)