User Tools

Site Tools


30-16002-bertin-la-gi

Bertin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16002
Tên thay thế 1999 AM24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9797916
Viễn điểm quỹ đạo 2.9843808
Độ lệch tâm 0.2023679
Chu kỳ quỹ đạo 1428.3141053
Độ bất thường trung bình 334.68414
Độ nghiêng quỹ đạo 8.00786
Kinh độ của điểm nút lên 149.43145
Acgumen của cận điểm 164.35677
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16002 Bertin (1999 AM24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16002 Bertin
30-16002-bertin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)