User Tools

Site Tools


30-16007-kaasalainen-la-gi

Kaasalainen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16007
Đặt tên theo Mikko Kaasalainen
Tên thay thế 1999 BC11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0933518
Viễn điểm quỹ đạo 2.5342206
Độ lệch tâm 0.0952700
Chu kỳ quỹ đạo 1285.5331174
Độ bất thường trung bình 128.41516
Độ nghiêng quỹ đạo 7.56966
Kinh độ của điểm nút lên 325.43619
Acgumen của cận điểm 292.36858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

16007 Kaasalainen (1999 BC11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16007 Kaasalainen
30-16007-kaasalainen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)