User Tools

Site Tools


30-16012-jamierubin-la-gi

Jamierubin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16012
Tên thay thế 1999 CG19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0099701
Viễn điểm quỹ đạo 2.8275997
Độ lệch tâm 0.1690166
Chu kỳ quỹ đạo 1374.0239325
Độ bất thường trung bình 81.49516
Độ nghiêng quỹ đạo 2.30403
Kinh độ của điểm nút lên 315.43808
Acgumen của cận điểm 277.65541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16012 Jamierubin (1999 CG19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16012 Jamierubin
30-16012-jamierubin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)