User Tools

Site Tools


30-16013-schmidgall-la-gi

Schmidgall
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16013
Tên thay thế 1999 CX38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1409865
Viễn điểm quỹ đạo 2.4443593
Độ lệch tâm 0.0661614
Chu kỳ quỹ đạo 1267.9775441
Độ bất thường trung bình 217.65780
Độ nghiêng quỹ đạo 2.29989
Kinh độ của điểm nút lên 33.90417
Acgumen của cận điểm 137.15008
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16013 Schmidgall (1999 CX38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16013 Schmidgall
30-16013-schmidgall-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)