User Tools

Site Tools


30-16014-sinha-la-gi

Sinha
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16014
Tên thay thế 1999 CB47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7736439
Viễn điểm quỹ đạo 2.9390769
Độ lệch tâm 0.0289587
Chu kỳ quỹ đạo 1763.2664001
Độ bất thường trung bình 315.54106
Độ nghiêng quỹ đạo 3.45712
Kinh độ của điểm nút lên 83.91865
Acgumen của cận điểm 83.06552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16014 Sinha (1999 CB47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16014 Sinha
30-16014-sinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)