User Tools

Site Tools


30-16015-snell-la-gi

Snell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16015
Tên thay thế 1999 CK47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6878970
Viễn điểm quỹ đạo 3.5847902
Độ lệch tâm 0.1429839
Chu kỳ quỹ đạo 2028.7750178
Độ bất thường trung bình 149.62179
Độ nghiêng quỹ đạo 1.95262
Kinh độ của điểm nút lên 73.92763
Acgumen của cận điểm 186.08991
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0125
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.40

16015 Snell (1999 CK47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16015 Snell
30-16015-snell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)