User Tools

Site Tools


30-16017-street-la-gi

Street
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16017
Tên thay thế 1999 CX65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3923018
Viễn điểm quỹ đạo 2.8242256
Độ lệch tâm 0.0827991
Chu kỳ quỹ đạo 1538.5997494
Độ bất thường trung bình 326.53688
Độ nghiêng quỹ đạo 1.19759
Kinh độ của điểm nút lên 281.22850
Acgumen của cận điểm 332.36004
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16017 Street (1999 CX65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16017 Street
30-16017-street-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)