User Tools

Site Tools


30-16019-edwardsu-la-gi

Edwardsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16019
Tên thay thế 1999 CL69
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0564438
Viễn điểm quỹ đạo 2.7120210
Độ lệch tâm 0.1374818
Chu kỳ quỹ đạo 1344.6873253
Độ bất thường trung bình 51.56144
Độ nghiêng quỹ đạo 6.52799
Kinh độ của điểm nút lên 277.51016
Acgumen của cận điểm 9.97788
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16019 Edwardsu (1999 CL69) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16019 Edwardsu
30-16019-edwardsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)