User Tools

Site Tools


30-16021-caseyvaughn-la-gi

Caseyvaughn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16021
Tên thay thế 1999 CG81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1928913
Viễn điểm quỹ đạo 2.4760575
Độ lệch tâm 0.0606488
Chu kỳ quỹ đạo 1302.8130557
Độ bất thường trung bình 213.33837
Độ nghiêng quỹ đạo 5.81984
Kinh độ của điểm nút lên 298.17952
Acgumen của cận điểm 216.62361
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16021 Caseyvaughn (1999 CG81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16021 Caseyvaughn
30-16021-caseyvaughn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)