User Tools

Site Tools


30-16022-wissnergross-la-gi

Wissnergross
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16022
Tên thay thế 1999 CJ86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9486203
Viễn điểm quỹ đạo 2.7748107
Độ lệch tâm 0.1749132
Chu kỳ quỹ đạo 1325.6833548
Độ bất thường trung bình 105.28481
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08596
Kinh độ của điểm nút lên 12.31977
Acgumen của cận điểm 232.49888
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16022 Wissnergross (1999 CJ86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16022 Wissnergross
30-16022-wissnergross-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)