User Tools

Site Tools


30-16023-alisonyee-la-gi

Alisonyee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16023
Tên thay thế 1999 CV93
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2918127
Viễn điểm quỹ đạo 2.8351709
Độ lệch tâm 0.1059801
Chu kỳ quỹ đạo 1499.1542272
Độ bất thường trung bình 9.83829
Độ nghiêng quỹ đạo 3.29153
Kinh độ của điểm nút lên 97.87600
Acgumen của cận điểm 140.73724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16023 Alisonyee (1999 CV93) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 2 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16023 Alisonyee
30-16023-alisonyee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)