User Tools

Site Tools


30-16035-sasandford-la-gi

Sasandford
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16035
Tên thay thế 1999 FX32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5329194
Viễn điểm quỹ đạo 3.0369196
Độ lệch tâm 0.0904874
Chu kỳ quỹ đạo 1697.5298018
Độ bất thường trung bình 263.38372
Độ nghiêng quỹ đạo 9.54433
Kinh độ của điểm nút lên 128.77092
Acgumen của cận điểm 166.32327
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0329
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.50

16035 Sasandford (1999 FX32) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16035 Sasandford
30-16035-sasandford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)