User Tools

Site Tools


30-16036-moroz-la-gi

Moroz
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16036
Tên thay thế 1999 GV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3348024
Viễn điểm quỹ đạo 3.1424584
Độ lệch tâm 0.1474562
Chu kỳ quỹ đạo 1655.3832373
Độ bất thường trung bình 199.38847
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08905
Kinh độ của điểm nút lên 81.25951
Acgumen của cận điểm 295.54370
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

16036 Moroz (1999 GV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính that was được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 1999 by Đài thiên văn Lowell Near-Earth Object Search ở Trạm Anderson Mesa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16036 Moroz
30-16036-moroz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)