User Tools

Site Tools


30-16039-zeglin-la-gi

Zeglin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16039
Tên thay thế 1999 GH18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7779958
Viễn điểm quỹ đạo 3.6224626
Độ lệch tâm 0.1319385
Chu kỳ quỹ đạo 2091.0770952
Độ bất thường trung bình 186.02974
Độ nghiêng quỹ đạo 1.79889
Kinh độ của điểm nút lên 48.89993
Acgumen của cận điểm 176.92891
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16039 Zeglin (1999 GH18) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16039 Zeglin
30-16039-zeglin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)