User Tools

Site Tools


30-16043-yichenzhang-la-gi

Yichenzhang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16043
Tên thay thế 1999 GP23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0362872
Viễn điểm quỹ đạo 2.4957062
Độ lệch tâm 0.1013724
Chu kỳ quỹ đạo 1245.9118517
Độ bất thường trung bình 309.62414
Độ nghiêng quỹ đạo 6.59717
Kinh độ của điểm nút lên 206.58265
Acgumen của cận điểm 260.97713
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16043 Yichenzhang (1999 GP23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16043 Yichenzhang
30-16043-yichenzhang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)