User Tools

Site Tools


30-16044-kurtbachmann-la-gi

Kurtbachmann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16044
Tên thay thế 1999 GW24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7489104
Viễn điểm quỹ đạo 3.0996236
Độ lệch tâm 0.0599660
Chu kỳ quỹ đạo 1826.5180280
Độ bất thường trung bình 211.22375
Độ nghiêng quỹ đạo 1.47147
Kinh độ của điểm nút lên 189.11577
Acgumen của cận điểm 92.28916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16044 Kurtbachmann (1999 GW24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16044 Kurtbachmann
30-16044-kurtbachmann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)