User Tools

Site Tools


30-16046-gregnorman-la-gi

Gregnorman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 5 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16046
Đặt tên theo Greg Norman
Tên thay thế 1999 JK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6925772
Viễn điểm quỹ đạo 3.4213056
Độ lệch tâm 0.1191924
Chu kỳ quỹ đạo 1952.2215468
Độ bất thường trung bình 284.52290
Độ nghiêng quỹ đạo 12.32026
Kinh độ của điểm nút lên 229.88515
Acgumen của cận điểm 311.41363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16046 Gregnorman (1999 JK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 5 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16046 Gregnorman
30-16046-gregnorman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)