User Tools

Site Tools


30-16051-bernero-la-gi

Bernero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16051
Tên thay thế 1999 JF36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4969303
Viễn điểm quỹ đạo 3.0041993
Độ lệch tâm 0.0922118
Chu kỳ quỹ đạo 1666.2157856
Độ bất thường trung bình 196.09626
Độ nghiêng quỹ đạo 3.87921
Kinh độ của điểm nút lên 144.51306
Acgumen của cận điểm 242.57291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16051 Bernero (1999 JF36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16051 Bernero
30-16051-bernero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)