User Tools

Site Tools


30-16053-brennan-la-gi

Brennan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16053
Tên thay thế 1999 JA40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7983771
Viễn điểm quỹ đạo 2.8898911
Độ lệch tâm 0.0160882
Chu kỳ quỹ đạo 1751.9573013
Độ bất thường trung bình 91.71859
Độ nghiêng quỹ đạo 1.06632
Kinh độ của điểm nút lên 247.69074
Acgumen của cận điểm 204.79522
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16053 Brennan (1999 JA40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16053 Brennan
30-16053-brennan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)