User Tools

Site Tools


30-16059-marybuda-la-gi

Marybuda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16059
Tên thay thế 1999 JV86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4476156
Viễn điểm quỹ đạo 2.6215408
Độ lệch tâm 0.0343105
Chu kỳ quỹ đạo 1473.8624617
Độ bất thường trung bình 273.32239
Độ nghiêng quỹ đạo 7.84468
Kinh độ của điểm nút lên 103.57545
Acgumen của cận điểm 283.72802
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16059 Marybuda (1999 JV86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16059 Marybuda
30-16059-marybuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)