User Tools

Site Tools


30-16062-buncher-la-gi

Buncher
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16062
Tên thay thế 1999 NR36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1663347
Viễn điểm quỹ đạo 2.4286003
Độ lệch tâm 0.0570771
Chu kỳ quỹ đạo 1271.9572054
Độ bất thường trung bình 213.80113
Độ nghiêng quỹ đạo 9.54929
Kinh độ của điểm nút lên 94.08496
Acgumen của cận điểm 185.81851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16062 Buncher (1999 NR36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16062 Buncher
30-16062-buncher-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)