User Tools

Site Tools


30-16065-borel-la-gi

Borel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16065
Đặt tên theo Émile Borel
Tên thay thế 1999 RE35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5413151
Viễn điểm quỹ đạo 2.7780647
Độ lệch tâm 0.0445070
Chu kỳ quỹ đạo 1584.3274108
Độ bất thường trung bình 108.56741
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43914
Kinh độ của điểm nút lên 61.12973
Acgumen của cận điểm 165.95241
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

16065 Borel (1999 RE35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16065 Borel
30-16065-borel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)