User Tools

Site Tools


30-16068-citron-la-gi

Citron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16068
Tên thay thế 1999 RN86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9743291
Viễn điểm quỹ đạo 2.7605461
Độ lệch tâm 0.1660481
Chu kỳ quỹ đạo 1330.5041886
Độ bất thường trung bình 250.99864
Độ nghiêng quỹ đạo 5.77500
Kinh độ của điểm nút lên 138.06541
Acgumen của cận điểm 86.79247
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16068 Citron (1999 RN86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày September 7, 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16068 Citron
30-16068-citron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)