User Tools

Site Tools


30-16069-marshafolger-la-gi

Marshafolger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16069
Tên thay thế 1999 RS95
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0721479
Viễn điểm quỹ đạo 2.9934859
Độ lệch tâm 0.1818801
Chu kỳ quỹ đạo 1472.3264586
Độ bất thường trung bình 55.03507
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33094
Kinh độ của điểm nút lên 133.81609
Acgumen của cận điểm 224.69630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16069 Marshafolger (1999 RS95) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16069 Marshafolger
30-16069-marshafolger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)