User Tools

Site Tools


30-16073-gaskin-la-gi

Gaskin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16073
Tên thay thế 1999 RK129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9144790
Viễn điểm quỹ đạo 2.5638822
Độ lệch tâm 0.1450091
Chu kỳ quỹ đạo 1223.8610477
Độ bất thường trung bình 172.26569
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92697
Kinh độ của điểm nút lên 336.76408
Acgumen của cận điểm 51.59018
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16073 Gaskin (1999 RK129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16073 Gaskin
30-16073-gaskin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)