User Tools

Site Tools


30-16074-georgekaplan-la-gi

Georgekaplan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16074
Tên thay thế 1999 RR129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4541777
Viễn điểm quỹ đạo 2.8335949
Độ lệch tâm 0.0717537
Chu kỳ quỹ đạo 1570.2275779
Độ bất thường trung bình 326.49803
Độ nghiêng quỹ đạo 2.42252
Kinh độ của điểm nút lên 129.39415
Acgumen của cận điểm 249.04017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16074 Georgekaplan (1999 RR129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16074 Georgekaplan
30-16074-georgekaplan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)