User Tools

Site Tools


30-16075-meglass-la-gi

Meglass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16075
Tên thay thế 1999 RL130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9502133
Viễn điểm quỹ đạo 2.8954133
Độ lệch tâm 0.1950625
Chu kỳ quỹ đạo 1377.4579541
Độ bất thường trung bình 64.65646
Độ nghiêng quỹ đạo 4.92815
Kinh độ của điểm nút lên 159.56399
Acgumen của cận điểm 239.15956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

16075 Meglass (1999 RL130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16075 Meglass
30-16075-meglass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)