User Tools

Site Tools


30-16076-barryhaase-la-gi

Barryhaase
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16076
Tên thay thế 1999 RV131
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3210533
Viễn điểm quỹ đạo 2.8047627
Độ lệch tâm 0.0943673
Chu kỳ quỹ đạo 1498.6421678
Độ bất thường trung bình 229.82202
Độ nghiêng quỹ đạo 9.81333
Kinh độ của điểm nút lên 195.13446
Acgumen của cận điểm 313.99359
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16076 Barryhaase (1999 RV131) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16076 Barryhaase
30-16076-barryhaase-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)