User Tools

Site Tools


30-16077-arayhamilton-la-gi

Arayhamilton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16077
Tên thay thế 1999 RK157
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9994837
Viễn điểm quỹ đạo 2.8562097
Độ lệch tâm 0.1764374
Chu kỳ quỹ đạo 1381.7527119
Độ bất thường trung bình 171.48011
Độ nghiêng quỹ đạo 6.26481
Kinh độ của điểm nút lên 136.36263
Acgumen của cận điểm 120.00855
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16077 Arayhamilton (1999 RK157) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16077 Arayhamilton
30-16077-arayhamilton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)