User Tools

Site Tools


30-16078-carolhersh-la-gi

Carolhersh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16078
Tên thay thế 1999 RG177
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4769575
Viễn điểm quỹ đạo 2.6032437
Độ lệch tâm 0.0248585
Chu kỳ quỹ đạo 1478.6820261
Độ bất thường trung bình 67.16708
Độ nghiêng quỹ đạo 0.59702
Kinh độ của điểm nút lên 274.07144
Acgumen của cận điểm 61.84479
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16078 Carolhersh (1999 RG177) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16078 Carolhersh
30-16078-carolhersh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)