User Tools

Site Tools


30-16079-imada-la-gi

Imada
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16079
Tên thay thế 1999 RP181
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0048432
Viễn điểm quỹ đạo 2.5582840
Độ lệch tâm 0.1212854
Chu kỳ quỹ đạo 1258.7726400
Độ bất thường trung bình 341.80007
Độ nghiêng quỹ đạo 1.37362
Kinh độ của điểm nút lên 49.42878
Acgumen của cận điểm 142.82898
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

16079 Imada (1999 RP181) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16079 Imada
30-16079-imada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)