User Tools

Site Tools


30-16083-jorvik-la-gi

Jorvik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Ticha và M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16083
Đặt tên theo Scandinavian York
Tên thay thế 1999 TH12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7019357
Viễn điểm quỹ đạo 2.6308619
Độ lệch tâm 0.2143941
Chu kỳ quỹ đạo 1164.6784096
Độ bất thường trung bình 263.84979
Độ nghiêng quỹ đạo 6.14331
Kinh độ của điểm nút lên 142.50695
Acgumen của cận điểm 205.94245
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16083 Jorvik (1999 TH12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1999 bởi J. Ticha và M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16083 Jorvik
30-16083-jorvik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)