User Tools

Site Tools


30-16085-laffan-la-gi

Laffan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16085
Tên thay thế 1999 TM27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5278222
Viễn điểm quỹ đạo 2.9178716
Độ lệch tâm 0.0716253
Chu kỳ quỹ đạo 1641.0932672
Độ bất thường trung bình 15.38570
Độ nghiêng quỹ đạo 1.82280
Kinh độ của điểm nút lên 355.20810
Acgumen của cận điểm 347.54728
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

16085 Laffan (1999 TM27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16085 Laffan
30-16085-laffan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)