User Tools

Site Tools


30-16089-lamb-la-gi

Lamb
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16089
Tên thay thế 1999 TG147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2800141
Viễn điểm quỹ đạo 3.0599883
Độ lệch tâm 0.1460625
Chu kỳ quỹ đạo 1593.5496651
Độ bất thường trung bình 113.51991
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12150
Kinh độ của điểm nút lên 119.48889
Acgumen của cận điểm 119.15021
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16089 Lamb (1999 TG147) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16089 Lamb
30-16089-lamb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)