User Tools

Site Tools


30-16090-lukaszewski-la-gi

Lukaszewski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16090
Tên thay thế 1999 TN147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1668170
Viễn điểm quỹ đạo 2.7166858
Độ lệch tâm 0.1125972
Chu kỳ quỹ đạo 1393.6399537
Độ bất thường trung bình 79.16079
Độ nghiêng quỹ đạo 5.37901
Kinh độ của điểm nút lên 141.62159
Acgumen của cận điểm 248.83028
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.0

16090 Lukaszewski (1999 TN147) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16090 Lukaszewski
30-16090-lukaszewski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)