User Tools

Site Tools


30-16091-malchiodi-la-gi

Malchiodi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16091
Tên thay thế 1999 TO152
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9027501
Viễn điểm quỹ đạo 2.7955583
Độ lệch tâm 0.1900276
Chu kỳ quỹ đạo 1315.1210019
Độ bất thường trung bình 274.12948
Độ nghiêng quỹ đạo 4.83933
Kinh độ của điểm nút lên 176.91990
Acgumen của cận điểm 63.67550
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16091 Malchiodi (1999 TO152) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16091 Malchiodi
30-16091-malchiodi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)