User Tools

Site Tools


30-16094-scottmccord-la-gi

Scottmccord
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 2 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16094
Tên thay thế 1999 TQ222
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1639309
Viễn điểm quỹ đạo 2.7277533
Độ lệch tâm 0.1152614
Chu kỳ quỹ đạo 1397.1436795
Độ bất thường trung bình 136.09874
Độ nghiêng quỹ đạo 5.72252
Kinh độ của điểm nút lên 131.39063
Acgumen của cận điểm 192.92461
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

16094 Scottmccord (1999 TQ222) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 10 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16094 Scottmccord
30-16094-scottmccord-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)