User Tools

Site Tools


30-16101-notskas-la-gi

Notskas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16101
Tên thay thế 1999 VA36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7098061
Viễn điểm quỹ đạo 3.0199553
Độ lệch tâm 0.0541295
Chu kỳ quỹ đạo 1771.1617670
Độ bất thường trung bình 17.68460
Độ nghiêng quỹ đạo 2.82904
Kinh độ của điểm nút lên 59.08034
Acgumen của cận điểm 254.81843
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16101 Notskas (1999 VA36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16101 Notskas
30-16101-notskas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)