User Tools

Site Tools


30-16102-barshannon-la-gi

Barshannon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16102
Tên thay thế 1999 VT68
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0895867
Viễn điểm quỹ đạo 2.7236819
Độ lệch tâm 0.1317390
Chu kỳ quỹ đạo 1363.6835244
Độ bất thường trung bình 275.82867
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03500
Kinh độ của điểm nút lên 218.71306
Acgumen của cận điểm 17.29476
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

16102 Barshannon (1999 VT68) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16102 Barshannon
30-16102-barshannon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)