User Tools

Site Tools


30-16103-lorsolomon-la-gi

Lorsolomon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 5 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16103
Tên thay thế 1999 VU81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0237840
Viễn điểm quỹ đạo 2.7879952
Độ lệch tâm 0.1588209
Chu kỳ quỹ đạo 1363.0506133
Độ bất thường trung bình 256.52081
Độ nghiêng quỹ đạo 2.83927
Kinh độ của điểm nút lên 39.08569
Acgumen của cận điểm 185.18183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16103 Lorsolomon (1999 VU81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16103 Lorsolomon
30-16103-lorsolomon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)