User Tools

Site Tools


30-16104-stesullivan-la-gi

Stesullivan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16104
Tên thay thế 1999 VT177
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0379809
Viễn điểm quỹ đạo 2.5233269
Độ lệch tâm 0.1064050
Chu kỳ quỹ đạo 1258.0198767
Độ bất thường trung bình 353.14462
Độ nghiêng quỹ đạo 6.35837
Kinh độ của điểm nút lên 145.84377
Acgumen của cận điểm 70.01513
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16104 Stesullivan (1999 VT177) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 11 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16104 Stesullivan
30-16104-stesullivan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)