User Tools

Site Tools


30-16107-chanmugam-la-gi

Chanmugam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi W. Cooney
Nơi khám phá Baton Rouge
Ngày khám phá 27 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16107
Tên thay thế 1999 WQ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6024817
Viễn điểm quỹ đạo 2.8447739
Độ lệch tâm 0.0444797
Chu kỳ quỹ đạo 1641.7992606
Độ bất thường trung bình 39.80980
Độ nghiêng quỹ đạo 4.48344
Kinh độ của điểm nút lên 198.60091
Acgumen của cận điểm 119.40591
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16107 Chanmugam (1999 WQ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 11 năm 1999 bởi W. Cooney ở Baton Rouge.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16107 Chanmugam
30-16107-chanmugam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)