User Tools

Site Tools


30-16110-paganetti-la-gi

Paganetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16110
Tên thay thế 1999 WU8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9524426
Viễn điểm quỹ đạo 2.6686784
Độ lệch tâm 0.1549918
Chu kỳ quỹ đạo 1282.8457510
Độ bất thường trung bình 220.66988
Độ nghiêng quỹ đạo 4.71849
Kinh độ của điểm nút lên 129.38061
Acgumen của cận điểm 206.14790
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16110 Paganetti (1999 WU8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16110 Paganetti
30-16110-paganetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)