User Tools

Site Tools


30-16112-vitaris-la-gi

16112 Vitaris là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1334.2353258 ngày (3.65 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-16112-vitaris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)