User Tools

Site Tools


30-16113-ahmed-la-gi

Ahmed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16113
Tên thay thế 1999 XN23
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 27 tháng 8 năm 2011 (JD 2455800.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.6434087 AU
Viễn điểm quỹ đạo 3.1875143 AU
Bán trục lớn 2.9154615 AU
Độ lệch tâm 0.0933138
Chu kỳ quỹ đạo 4.978163453 yr (1818.2742012 d)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 0.09798994°/day
Độ bất thường trung bình 173.68481°
Độ nghiêng quỹ đạo 2.67924°
Kinh độ của điểm nút lên 150.55958°
Acgumen của cận điểm 207.93672°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16113 Ahmed là một tiểu hành tinh vành đai chính từ vành đai tiểu hành tinh được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  1. ^ AstDys-2 ngày 16113 Ahmed Retrieved 2011-09-13
30-16113-ahmed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)