User Tools

Site Tools


30-16114-alyono-la-gi

Alyono
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16114
Tên thay thế 1999 XV23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9226337
Viễn điểm quỹ đạo 2.8880589
Độ lệch tâm 0.2006832
Chu kỳ quỹ đạo 1362.5889250
Độ bất thường trung bình 169.42881
Độ nghiêng quỹ đạo 1.76218
Kinh độ của điểm nút lên 328.18828
Acgumen của cận điểm 342.39858
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16114 Alyono (1999 XV23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16114 Alyono
30-16114-alyono-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)