User Tools

Site Tools


30-16116-balakrishnan-la-gi

Balakrishnan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16116
Tên thay thế 1999 XQ29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8281681
Viễn điểm quỹ đạo 2.9748807
Độ lệch tâm 0.2387468
Chu kỳ quỹ đạo 1359.3425917
Độ bất thường trung bình 161.64476
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38491
Kinh độ của điểm nút lên 161.26509
Acgumen của cận điểm 173.44244
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16116 Balakrishnan (1999 XQ29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16116 Balakrishnan
30-16116-balakrishnan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)