User Tools

Site Tools


30-16118-therberens-la-gi

Therberens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16118
Tên thay thế 1999 XQ56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9176363
Viễn điểm quỹ đạo 2.5925617
Độ lệch tâm 0.1496443
Chu kỳ quỹ đạo 1236.9349179
Độ bất thường trung bình 89.07354
Độ nghiêng quỹ đạo 5.78060
Kinh độ của điểm nút lên 75.43193
Acgumen của cận điểm 99.76084
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16118 Therberens (1999 XQ56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16118 Therberens
30-16118-therberens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)