User Tools

Site Tools


30-16119-bronner-la-gi

Bronner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16119
Tên thay thế 1999 XS60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9035761
Viễn điểm quỹ đạo 2.8278451
Độ lệch tâm 0.1953470
Chu kỳ quỹ đạo 1329.0485792
Độ bất thường trung bình 261.70647
Độ nghiêng quỹ đạo 2.00821
Kinh độ của điểm nút lên 132.58623
Acgumen của cận điểm 141.46934
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16119 Bronner (1999 XS60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16119 Bronner
30-16119-bronner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)